GAYRİMENKUL GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI
SALMAN DANIŞMANLIK tarafından verilen konut piyasasındaki gayrimenkul geliştirme danışmanlığı hizmeti, mevcut bir arsa üzerinde veya en uygun arsa seçilmek suretiyle, bir yandan arsanın imar durumu, bölgesel ve topoğrafik özelliklerine göre, diğer yandan piyasadaki eğilimlere ve kullanıcı tercihlerine göre en uygun konumda uygun mimari konseptin geliştirilmesi, hedef kitle tercihleri doğrultusunda proje niteliklerinin belirlenmesi ve kullanıcı tercihleriyle örtüşen projenin pazarlanması aşamalarını kapsamaktadır.

Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı hizmetimiz ile, yatırımcılar ve müşteri ihtiyaçları arasındaki koordinasyonun sağlanması hedeflenirken, projenin pazarlama riski önemli ölçüde düşürülerek projenin başarısı ve karlılığının maksimize edilmesi sağlanmaktadır. Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığının süreçleri aşağıdaki alt başlıklardır.

1-Ön Konsept Çalışmaları:

Bu aşamada yapılan islerin özeti; şu ana kadar genel kullanımı şekillenmiş ve masterplan şematik tasarımı ilk asamaya gelmiş olan projenin

a) ‘en iyi / ekonomik kullanım’ detay konseptinin tariflenmesi, oluşturulan proje vizyonunun revizyonu ve belirlenen konsepte göre projenin alt ürün tariflerinin yapılması.

b) Pazar Analizin yapılması, konut piyasaları içinde projenin konumlandırılması

c) Projenin önerilen en iyi kullanım bulgularına göre;
 • • Konumlandırma Vizyonu
 • • Hedef Kitle tariflenmesi ve ana stratejik ana vurguların belirlenmesi
 • • Ürün Farklılandırma Vurgularının belirlenmesi
 • • Kurgulanan yaşam ve ticari konseptlerin müşteri ile istişare sonucunda rafine edilerek detaylandırılması
 • • Konsept ve hedef kitleye göre proje imajının ve mekânsal ana iç fonksiyonların tariflenmesi
 • • Konut konsepti ve bunların kullanımında olan ortak diğer fonksiyonlar ile servis / ticari alanları da dahil olmak üzere tüm konut tipleri ve iç mekan boyutlandırması ve akış şemasının hazırlanması

d) Projenin Ön Fizibilitesinin revizyonu
 • • Konutların satış prensipleri, fiyatlandırma politikaları, satış hızı projeksiyonlarının yapılması
 • • Projenin tahmini toplam yatırım bedelinin öngörülmesi
 • • Diğer sosyal / ticari alanların gelir-gider tahminlerinin yapılması

2-Proje Geliştirme Danışmanlığı:

Tüm Projenin inşaat öncesi yapılacak tasarım ve projelendirme konularında danışmanlık hizmeti. Bu sürecin konsept ve fizibilite aşamasını takiben başlaması ve tasarım gruplarının (mimari, iç mimari, elektrik, mekanik) performansına paralel olarak belirtilen sürede tamamlanması hedeflenmelidir.

Bu aşamada yapılan islerin özeti;

Tüm projelendirme safhalarında Mimari, İç Mimari, Elektrik, Mekanik, peyzaj ve altyapı tasarım gruplarının çalışmalarına, konsepte uyum, fizibilite altyapısına uygunluk, hedef kitle / son kullanıcı ve işletme / işletmeci ve olası marka yönlerinden katkıda bulunma, yönlendirme ve denetleme, gerekli yerlerde yatırımcı adına müdahale etme. Sonuçta, kurulan konsept ve vizyon çerçevesinde projelerin fizibilite değerlerinin gerçekleşebilmesine uygun tasarımların ortaya çıkmasının sağlanması amacı ile verilen tasarım danışmanlık hizmeti:

a) Mimari grubun, kabul görmüş konsept ve vizyon çerçevesinde projenin detay tasarımının pazarlama / satış yönlerinden ve isletmeci / kullanıcı / operasyonel gözlerle denetlenmesi, yön verilmesi, çözüm önerileri verilmesi

 • • Tüm konut tipleri
 • • Tüm Sosyal alanlar Spa Fitness vs.

b) İç mimari grubun proje tasarımı esnasında yönlendirilmesi

PROJE PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI

-Pazarlama ve Satış Organizasyonunu projelendirerek konut projesinin niteliğine uygun bir satış organizasyonu oluşturmak,uygulamak ve yönetmektir.

Bu danışmanlık uygulaması temsil ettiği projeye uygun pazarlama stratejisinin belirlenmesini, geliştirilmesini ve bu stratejilerin uygulanmasını üstlenmektedir.Projenin Pazarlama çalışmalarına yönelik reklam ve medya planlaması,halkla ilişkiler ve PR çalışmaları kurumumuz danışmanlığında yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra projenin özelliklerine göre belirlenen müşteri hedef kitlesine ulaşmak ve projeye uygun portföy temini de hizmetlerimiz arasındadır.Proje Pazarlama ve Satış Danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

1. Pazarlama Danışmanlığı;
 • 1.1. Pazarlama Departmanın oluşturulmasına destek verilmesi
 • 1.2. Kurum (Proje) Kimliğinin oluşturulması,
 • 1.3. Projenin Pazarlama Planının yapılması,
 • 1.4. Pazarlama aktivite takviminin isler hale getirilmesi,
 • 1.5. Hedef Kitle Planları doğrultusunda;
  • i. Hedef kitle listelerinin oluşturulmasına destek verilmesi
  • ii. Listelerin direkt pazarlama ve satış için kullanıma hazır hale getirilmesinin denetlenmesi,
  • iii. Bu aşamada kullanılacak software seçiminin yapılması veya oluşturulması için gerekli ‘know-how’ desteğinin verilmesi,
 • 1.6. Hazırlanacak olan “Show-House” ünitesinin tasarımında ve dekorasyonunda yönlendirici öneriler verilmesi,
 • 1.7. Proje Lansmanının yapılması, projenin on-satış ve satış süreçlerinin başlamasından önce projenin kamu oyuna duyurulması için gerekli lansman çalışmaların yönetimi, yönlendirilmesi ve koordinasyonu.

2. Satış Danışmanlığı
 • 2.1. Satış Departmanın oluşturulması,
 • 2.2. Projenin Satış Planının yapılması,
 • 2.3. Kurulacak satış ofisinin fonksiyonel tasarımına yönlendirici destek verilmesi,
 • 2.4. Prezantasyon rutin’in çizilmesi ve satış ekibinin bu konuda eğitilmesi ve brief’in ihtiyaçlar doğrultusunda periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • 2.5. Urun portföyü, satış faaliyetleri ve resmi satış dokümantasyonunun otomasyonu ve merkezileştirilmesine destek verilmesi,
 • 2.6. Satışların düzgün yürümesi için satış ve pazarlama ekibinin;
  • i. Periyodik olarak denetlenmesi,
  • ii. Satış trend ve sonuçlarının incelenmesi,
  • iii. Fiyat Listelerinin periyodik olarak gözden geçirilerek revize edilmesi,
  • iv. Yatırımcının satışlarla ilgili periyodik olarak bilgilendirilmesi ve raporlanması,
  • v. Satış hızı veya kalitesi ile ilgili gereken taktik strateji değişikliklerinin önerilmesi,
  • vi. Satış ekibinin ihtiyaçlar doğrultusunda gereken ‘re-training’ ve oryantasyonun yapılması.


KURUMSAL ARACILIK (SATIN ALMA VE KİRALAMA) DANIŞMANLIĞI

Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik verilen bu danışmanlık hizmeti kapsamlı pazarlama stratejisinin bir parçasıdır. Buna göre:

1-Kurumun sahip olduğu tüm taşınmaz mülklerin her türlü kiralama ve satış işlemleri

2-Kurumun yatırımları için ihtiyaç duyduğu tüm taşınmazların temini, kiralama-satın alma işlemleri tarafımızdan yürütülmektedir.

SALMAN DANIŞMANLIK önceden belirlenen kriterlerle mülk sahibi ve/veya alıcı-kiralayıcı tarafından onaylanan şartları kullanarak mülk sahipleri ve/veya alıcı-kiralayıcı adına müzakere sürecinin tamamını koordine ederek yürütür.

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ DANIŞMANLIĞI:

Pazarlama iletişimi tüketiciler ve kurum arasında oluşan sürekli bir diyalogdur. Ürünü tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak hem de kurumun kendi amaçlarına yaklaştıracak biçimde tüketicilerle paylaşılmasıdır. Pazarlama iletişimi ürün tasarımının yanı sıra fiyat-dağıtım-reklam ve tutundurma çalışmalarını kapsar.

Pazarlama iletişim süreci; reklam halkla ilişkiler,satış promosyonu,kişisel satış,doğrudan pazarlama,P.O.P,fuarlar ile tüketicilerin karar sürecinin yani ihtiyacın ortaya çıkması,üründen haberdar olma,araştırma-kıyaslama,test etme,satın alma / almama,tatmin olma / olmama,tekrar satın alma kararlarının verilmesindeki çevresel,politik,sosyal ve ekonomik faktörlerden etkilenme sürecinin yönetimidir.

SALMAN DANIŞMANLIK kurum için gerekli tüm pazarlama iletişimi danışmanlığı hizmetlerini yürütmektedir.

Marka oluşumu ve tanıtım sürecinde tanıtım kanallarının bir bütün olduğu ve aynı bütün içerisinde değerlendirilmesi gerekliliği düşüncesi ile çalışmaların hazırlık ve organizasyonları gerçekleştirilecektir. Yıllık olarak programlanacak olan plan doğrultusunda tüm tanıtım kolları aynı anda işler durumda olup, birbirleri ile girift şekilde işleyecek ve her projenin ardından ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılacaktır. 360 derece “bütünleşik pazarlama iletişimi” çalışması ile plan hedef, tüm çalışmalar ve bütçenin en efektif yöntem ile değerlendirilmesi düşünülmektedir. Belirtilen çalışma başlıkları ajans tarafından sunulabilecek hizmet konularını içermekte olup, istenildiğinde firmaya özel çalışmalar da hazırlanabilecektir.

360° MARKA• MARKA KONUMLANDIRMA

• TASARIM

• MEKAN ANALİZİ (SALONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ)

• INTERNET TEKNOLOJİLERİ

• MEDYA

• REKLAM

• PR

• ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME