The KIT Collaboration (2006) Ínşaat Íşçilerin Düşünceleri